» معرفی استان کردستان
استان کردستان با وسعتی معادل 29137 کیلومتر مربع در قسمت غربی کشور ایران و در مجاورت مرز عراق قرار گرفته که از شمال به استان آذربایجان غربی و بخشی از زنجان از شرق با استان همدان و بخش دیگری از استان زنجان از جنوب با استان کرمانشاه و از سمت غرب با کشور عراق (استان کردنشین سلیمانیه) هم‌مرز می‌باشد. استان کردستان بر اساس آخرین تقسیمات کشوری در سال 1384 دارای 10 شهرستان، 30 شهر، 31 بخش، 86 دهستان و  1677 آبادی دارای سکنه و 213  خالی از سکنه می‌باشد. شهرستانهای استان عبارتند از: سنندج، بانه، بیجار، دیواندره، سروآباد، سقز، قروه، کامیاران ، مریوان و دهگلان. شهر سنندج مرکز استان کردستان در فاصلهی 512 کیلومتری از شهر تهران قرار گرفته است جمعیت استان کردستان بر اساس برآورد سال 1395 برابر 1603011 نفر بوده است که شهر سنندج مرکز استان با جمعیتی معادل  501402 نفر پرجمعیت‌ترین و شهر سقز بعد از آن دومین شهر پرجمعیت استان می‌باشد.