» کانونهای استان کردستان » کانون بازنشستگان آموزش وپرورش شهرستان سقز

کانون بازنشستگان آموزش و پرورش سقز ،  استان کردستان در سال ......... با تعداد .... عضو تاسیس گردید

اعضای هیئت مدیره این کانون عبارتند از:

1- جناب آقای جلیل کمانگر

2-

.....

تعداد بازنشستگان عضو این کانون 1900نفر میباشد 

 رئیس کانون جناب آقای جلیل کمانگر 

آدرس : سقز - خیابان ساحلی -ابتدای فخر رازی - جنب کتابخانه عمومی شماره 2  

شماره همراه :091808090481

شماره تماس : 087-34264771

شماره فکس :

 

 فعالیت ها واقدامات انجام  شده :

- پرداخت وام قرض الحسنه به اعضا

- تشکیل جلسات مداوم با اعضای کانون

-دریافت نظرات وپیشنهادات اعضای کانون

-برگزاری تورهای سیاحتی و زیارتی

-حضور در جلسات مدیریت صندوق بازنشستگی استان وهمکاری همه جانبه با آن مدیریت