» کانونهای استان کردستان » کانون بازنشستگان راه وشهرسازی

کانون بازنشستگان اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان در سال ......... با تعداد .... عضو تاسیس گردید

اعضای هیئت مدیره این کانون عبارتند از:

1- آقای اقبال حجازی 

2-

.....

تعداد بازنشستگان عضو این کانون 530 نفر میباشد 

 رئیس کانون جناب آقای اقبال حجازی 

آدرس : سنندج - روبه رو استادیوم 22 گولان

شماره همراه : 09188787548

شماره تماس : 087-33151244

شماره فکس :

 

 فعالیت ها واقدامات انجام  شده :

- پرداخت وام قرض الحسنه به اعضا

- تشکیل جلسات مداوم با اعضای کانون

-دریافت نظرات وپیشنهادات اعضای کانون

-برگزاری تورهای سیاحتی و زیارتی

-حضور در جلسات مدیریت صندوق بازنشستگی استان وهمکاری همه جانبه با آن مدیریت