» کانونهای استان کردستان » کانون بازنشستگان ثبت احوال

کانون بازنشستگان اداره ثبت احوال استان کردستان در سال ......... با تعداد .... عضو تاسیس گردید

اعضای هیئت مدیره این کانون عبارتند از:

1- جناب آقای جلال مشحون

2-

.....

تعداد بازنشستگان عضو این کانون 50 نفر میباشد 

 رئیس کانون جناب آقای جلال مشحون

آدرس : سنندج - خیابان آبیدر- اداره ثبت احوال - طبقه 2  

شماره همراه :09189230530

شماره تماس : 087-33164175

شماره فکس :

 

 فعالیت ها واقدامات انجام  شده :

- پرداخت وام قرض الحسنه به اعضا

- تشکیل جلسات مداوم با اعضای کانون

-دریافت نظرات وپیشنهادات اعضای کانون

-برگزاری تورهای سیاحتی و زیارتی

-حضور در جلسات مدیریت صندوق بازنشستگی استان وهمکاری همه جانبه با آن مدیریت