» کانونهای استان کردستان » کانون بازنشستگان مخابرات

کانون بازنشستگان مخابرات استان کردستان در سال ......... با تعداد .... عضو تاسیس گردید

اعضای هیئت مدیره این کانون عبارتند از:

1- جناب آقای  داریوش محررزاده 

2-

.....

تعداد بازنشستگان عضو این کانون 123 نفر میباشد 

 رئیس کانون جناب آقای بهروز احمدی

آدرس : سنندج - خیابان فردوسی اداره مخابرات  

شماره همراه :09188715366

شماره تماس : 087-33283131

شماره فکس :

 

 فعالیت ها واقدامات انجام  شده :

- پرداخت وام قرض الحسنه به اعضا

- تشکیل جلسات مداوم با اعضای کانون

-دریافت نظرات وپیشنهادات اعضای کانون

-برگزاری تورهای سیاحتی و زیارتی

-حضور در جلسات مدیریت صندوق بازنشستگی استان وهمکاری همه جانبه با آن مدیریت