» کانونهای استان کردستان » کانون بازنشستگان آموزش وپرورش شهرستان مریوان

کانون بازنشستگان آموزش و پرورش مریوان ،  استان کردستان در سال ......... با تعداد .... عضو تاسیس گردید

اعضای هیئت مدیره این کانون عبارتند از:

1- جناب آقای کانی سانانی

2-

.....

تعداد بازنشستگان عضو این کانون 1000 نفر میباشد 

 رئیس کانون جناب آقای کانی سانانی 

آدرس :مریوان - میدان بابا رشید - روبه روی سالن اجتماعات - کانون بازنشستگی 

شماره همراه :09188761647

شماره تماس : 087-34542329

شماره فکس :

 

 فعالیت ها واقدامات انجام  شده :

- پرداخت وام قرض الحسنه به اعضا

- تشکیل جلسات مداوم با اعضای کانون

-دریافت نظرات وپیشنهادات اعضای کانون

-برگزاری تورهای سیاحتی و زیارتی

-حضور در جلسات مدیریت صندوق بازنشستگی استان وهمکاری همه جانبه با آن مدیریت