» کانونهای استان کردستان » کانون بازنشستگان دانشگاه کردستان

تعداد بازنشستگان عضو این کانون 75 نفر میباشد 

 رئیس کانون جناب آقای عابد صلواتی 

آدرس : سنندج - خیابان پاسداران - دانشگاه کردستان 

شماره همراه :09185201811

شماره تماس : 087-33664600

شماره فکس :

 فعالیت ها واقدامات انجام  شده :

- پرداخت وام قرض الحسنه به اعضا

- تشکیل جلسات مداوم با اعضای کانون

-دریافت نظرات وپیشنهادات اعضای کانون

-برگزاری تورهای سیاحتی و زیارتی

-حضور در جلسات مدیریت صندوق بازنشستگی استان وهمکاری همه جانبه با آن مدیریت