» کانونهای استان کردستان » کانون بازنشستگان کشوری

کانون بازنشستگان کشوری استان کردستان در سال ......... با تعداد .... عضو تاسیس گردید

اعضای هیئت مدیره این کانون عبارتند از:

1- جناب آقای علی خشنودی

2-

.....

تعداد بازنشستگان عضو این کانون 13 نفر میباشد 

 رئیس کانون جناب آقای علی خشنودی

آدرس : سنندج - شریف آباد -  خیابان کمال الملک

شماره همراه :09183816025

شماره تماس : 087-33284944

شماره فکس :

 

 فعالیت ها واقدامات انجام  شده :

- پرداخت وام قرض الحسنه به اعضا

- تشکیل جلسات مداوم با اعضای کانون

-دریافت نظرات وپیشنهادات اعضای کانون

-برگزاری تورهای سیاحتی و زیارتی

-حضور در جلسات مدیریت صندوق بازنشستگی استان وهمکاری همه جانبه با آن مدیریت