» کانونهای استان کردستان » کانون بازنشستگان علوم پزشکی قروه

کانون بازنشستگان علوم پزشکی قروه ،  استان کردستان در سال ......... با تعداد .... عضو تاسیس گردید

اعضای هیئت مدیره این کانون عبارتند از:

1- جناب آقای علی صفدر مهرداد

2-

.....

تعداد بازنشستگان عضو این کانون 350 نفر میباشد 

 رئیس کانون جناب آقای علی صفدر مهرداد 

آدرس : قروه - خیابان آیت اله خامنه ای جنوبی - مرکز شماره یک 

شماره همراه :09183705984

شماره تماس : 087-35251860

شماره فکس :

 

 فعالیت ها واقدامات انجام  شده :

- پرداخت وام قرض الحسنه به اعضا

- تشکیل جلسات مداوم با اعضای کانون

-دریافت نظرات وپیشنهادات اعضای کانون

-برگزاری تورهای سیاحتی و زیارتی

-حضور در جلسات مدیریت صندوق بازنشستگی استان وهمکاری همه جانبه با آن مدیریت