» کانونهای استان کردستان » کانون بازنشستگان آموزش وپرورش شهرستان دیواندره

کانون بازنشستگان آموزش و پرورش دیواندره ،  استان کردستان در سال ......... با تعداد .... عضو تاسیس گردید

اعضای هیئت مدیره این کانون عبارتند از:

1- جناب آقای سید سعید شهابی 

2-

.....

تعداد بازنشستگان عضو این کانون 300 نفر میباشد 

 رئیس کانون جناب آقای سید سعید شهابی 

آدرس :دیواندره - خیابان امام - خیابان شهید باقری - بلوار معلم 

شماره همراه :09186558909

شماره تماس : 087-38727200

شماره فکس :

 

 فعالیت ها واقدامات انجام  شده :

- پرداخت وام قرض الحسنه به اعضا

- تشکیل جلسات مداوم با اعضای کانون

-دریافت نظرات وپیشنهادات اعضای کانون

-برگزاری تورهای سیاحتی و زیارتی

-حضور در جلسات مدیریت صندوق بازنشستگی استان وهمکاری همه جانبه با آن مدیریت