» کانونهای استان کردستان » کانون بازنشستگان آموزش وپرورش شهرستان بیجار

کانون بازنشستگان آموزش و پرورش بیجار ،  استان کردستان در سال ......... با تعداد .... عضو تاسیس گردید

اعضای هیئت مدیره این کانون عبارتند از:

1- جناب آقای  اصغر فریدونی  

2-

.....

تعداد بازنشستگان عضو این کانون 1460 نفر میباشد 

 رئیس کانون جناب آقای اصغر فریدونی 

آدرس :بیجار - میدان فاضل گروسی جنب مقبره شیخ فاضل گروسی 

شماره همراه :09183727133

شماره تماس : 087-38229900

شماره فکس :

 

 فعالیت ها واقدامات انجام  شده :

- پرداخت وام قرض الحسنه به اعضا

- تشکیل جلسات مداوم با اعضای کانون

-دریافت نظرات وپیشنهادات اعضای کانون

-برگزاری تورهای سیاحتی و زیارتی

-حضور در جلسات مدیریت صندوق بازنشستگی استان وهمکاری همه جانبه با آن مدیریت