» کانونهای استان کردستان » کانون بازنشستگان آموزش وپرورش شهرستان بانه

کانون بازنشستگان آموزش پرورش بانه ، استان کردستان در سال ......... با تعداد .... عضو تاسیس گردید

اعضای هیئت مدیره این کانون عبارتند از:

1- جناب آقای عطااله قاضی زاده 

2-

.....

تعداد بازنشستگان عضو این کانون  1000 نفر میباشد 

 رئیس کانون جناب آقای عطااله قاضی زاده 

آدرس :بانه - خیابان امام اداره آموزش پرورش کانون بازنشستگان کشوری 

شماره همراه :09181830253

شماره تماس : 087-34264771

شماره فکس :

 فعالیت ها واقدامات انجام  شده :

- پرداخت وام قرض الحسنه به اعضا

- تشکیل جلسات مداوم با اعضای کانون

-دریافت نظرات وپیشنهادات اعضای کانون

-برگزاری تورهای سیاحتی و زیارتی

-حضور در جلسات مدیریت صندوق بازنشستگی استان وهمکاری همه جانبه با آن مدیریت