» کانونهای استان کردستان » کانون بازنشستگان آموزش وپرورش شهرستان قروه

کانون بازنشستگان آموزش و پرورش قروه  در سال ......... با تعداد .... عضو تاسیس گردید

اعضای هیئت مدیره این کانون عبارتند از:

1- جناب آقای جمشید خداویسی  

2-

.....

تعداد بازنشستگان عضو این کانون 1300 نفر میباشد 

 رئیس کانون جناب آقای جمشید خداویسی

آدرس :قروه - خیابان مطهری - حوزه امام جعفر صادق (ع)

شماره همراه :09187896624

شماره تماس : 087-35222120

شماره فکس :

 فعالیت ها واقدامات انجام  شده :

- پرداخت وام قرض الحسنه به اعضا

- تشکیل جلسات مداوم با اعضای کانون

-دریافت نظرات وپیشنهادات اعضای کانون

-برگزاری تورهای سیاحتی و زیارتی

-حضور در جلسات مدیریت صندوق بازنشستگی استان وهمکاری همه جانبه با آن مدیریت