» ارتباط با ما

آدرس مدیریت کردستان

آدرس مدیریت بازنشستگی استان کردستان:

سنندج-خیابان اردلان-ساختمان شماره 140

شماره های تماس:

پیش شماره:

087

 تلفن گویا:50 5

33177250-33177217

فکس:

33177301