دیدار مسئولین استان در چهل و یکمین سال انقلاب اسلامی

دیدار

دیدار

دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
دیدار

دیدار

دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
دیدار

دیدار

دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
دیدار

دیدار

دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
دیدار

دیدار

دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
دیدار

دیدار

دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
دیدار

دیدار

دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
دیدار

دیدار

دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
دیدار با جانبازان و خانواده شهدای بازنشسته استان اردبیل

دیدار با جانبازان و خانواده شهدای بازنشسته استان اردبیل

دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.