مراسم باشکوه و تاریخی خاکسپاری سردارشهیدسپهبد قاسم سلیمانی در استان کرمان

سلیمانی

سلیمانی

شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۸
24

24

چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸
15

15

چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸
23

23

چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸
21

21

چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸
1

1

چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸
14

14

چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸
رسانه جدید

رسانه جدید

چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸
2

2

چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸
11

11

چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸
13

13

چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸
10

10

چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.